Как се пише: гореизброен, горе-изброен или горе изброен?

Правилно е да се пише слято – гореизброен, също и гореизброена, гореизброено, гореизброени.   Цялата гореизброена техника е в идеално състояние и може да се види и тества. Всичко гореизброено подкрепя мисълта на Карсуел. Гореизброените производители притежават сертификат ISO 9001. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, и […]