Как се пише: гореизложеното, горе-изложеното или горе изложеното?

Правилно е да се пише слято – гореизложеното, също и гореизложен, гореизложена, гореизложени.   С оглед на гореизложеното следва да бъдат събрани доказателства за собствеността на инкриминираните вещи. Предвид възприетата от съда и гореизложена фактическа обстановка се налагат следните правни изводи. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, […]