Как се пише: горецитиран, горе-цитиран или горе цитиран?

Правилно е да се пише слято – горецитиран, също и горецитирана, горецитирано, горецитирани.   Точка 3 от горецитираната алинея регламентира назначаване на финансови ревизии от наша страна при необходимост. Нека обърнем внимание на втория горецитиран текст. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство. […]