Как се пише: господна или господня?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: господна/господня, също и господно/господне. Препоръчителна е употребата на господна и господно. Според християнската религия Господната/Господнята молитва е съвършено обръщение към Бога. Господното/Господнето кръщение (кръщението на Исус Христос) е станало в река Йордан.