Как се пише: господна, господно или господня, господне?

Формите са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч: господна/господня; господно/господне. Препоръчителна е употребата на господна и господно. Според християнската религия Господната/Господнята молитва е съвършено обръщение към Бога. Господното/Господнето кръщение (кръщението на Исус Христос) е станало в река Йордан.