Как се пише: гозба или гостба?

Правилно е да се пише гозба, мн.ч. гозби. Това е една от малкото думи в българския език, при които се спазва фонетичният принцип (думата се пише, както се изговаря) и се пренебрегва морфологичният (морфемите се изписват по един и същи начин – гост-б-а, независимо от изговора). Зачудила се бабата каква ще да е тази гозба […]