Как се пише: гъркоман или гръкоман?

Правилно е да се пише гъркоман, мн.ч. гъркомани. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. След групата ър/ръ в г-ър-коман има една съгласна – к, затова се пише и изговаря по този начин. Като […]