Как се пише: гъстонаселен, гъсто-населен или гъсто населен?

Правилно е да се пише слято – гъстонаселен, също и гъстонаселена, гъстонаселено, гъстонаселени.   Холандия е гъстонаселена държава и там дори разстоянията между селищата са малки. Юскюдар е един от големите и гъстонаселени райони в Истанбул. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство. […]