Как се пише господин, госпожа, г-н, г-жа – с малка или с главна буква?

Думите господин, госпожа и съответните съкращения г-н, г-жа се пишат с малка буква, тъй като са съществителни нарицателни имена. Това важи и за официалната кореспонденция. Мисля, че се нуждаете от почивка, господине. В нашия малък град, госпожо, нещата се променят бавно. До Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ Уважаеми господин/г-н Ректор, Във връзка с обявения […]