Как се пише: дали или дъли?

Правилно е да се пише дали. Отвън всичко изглежда добре, но дали наистина е така? Преди да си вземете куче, помислете дали породата му съответства на вашия темперамент.

Кога се пише запетая пред въпросителни думи?

Въпросителни думи са тези, с които се оформя въпросително изречение: кой (кого, кому, коя, кое, кои), какъв (каква, какво, какви), чий (чия, чие, чии), кога, как, къде, защо, колко, дали, ли. Те могат да изпълняват и ролята на съюзи, когато свързват две прости изречения в рамките на сложното. Основните правила за поставяне на запетая при […]

Как се пише: дали или да ли?

Въпросителната частица се пише слято – дали. Дали постарому, или поновому, българинът отбелязва подобаващо Трифон Зарезан. Госпожо, в писмото си Вие не уточнявате дали фирмата е ЕТ, или ООД. Дали левът е стабилен всъщност?