Как се пише: данък или данак?

Правилно е да се пише данък, мн.ч. данъци.   Режимът на облагане с данък върху недвижимите имоти е регламентиран в Закона за местните данъци и такси. Плащането на данъци или осигуровки може да стане по електронен път. В българския език има и диалектна дума данàк, която означава ’отраснало и отбито мъжко теле’.