Как се пише: данъчен или даначен?

Правилно е да се пише данъчен, също и данъчна, данъчно, данъчни. Днес на много места по света съществуват офшорни зони, станали популярни под наименованието „данъчен рай“. Данъчната оценка на общинските жилища е по-висока от пазарната.