Как се пише: да не би, данеби, да неби или дане би?

Правилно е да се пише като три отделни думи – да не би. Да не би да казах нещо неуместно? Страхувахме се да не би да не ни пуснат в залата с тези обикновени дрехи. Сложиха му превръзка на очите, да не би да запомни как се стига до скривалището.