Как се пише: даунлоуд или даунлоад?

Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, но в него са включени думите даунлоудвам и даунлоудване (с. 220). В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 124 има речникова статия за даунлоуд. Думата е заета […]