Как се пише: дали или да ли?

Въпросителната частица се пише слято – дали. Дали постарому, или поновому, българинът отбелязва подобаващо Трифон Зарезан. Госпожо, в писмото си Вие не уточнявате дали фирмата е ЕТ, или ООД. Дали левът е стабилен всъщност?