Кога се пише запетая при да?

Основните правила за поставяне на запетая при конструкциите с да са следните: Когато две прости изречения са свързани със съюза да, пред него не се поставя запетая.   Кметът обеща да реши кризата с боклука до вечерта. Майсторът взе молива с намерението да го сложи в кутията. Когато да-изречения* са разположени непосредствено едно след друго […]