Как се пише: двайсети, двадесети или двайсти?

Правилно е да се пише двайсети (също и двайсета, двайсето) или двадесети (също и двадесета, двадесето). Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на двайсети. Формата двайсти е неправилна. „Човекът от Пекин“ е двайсетият/двадесетият поред трилър на шведския писател Хенинг Манкел. Оракул предсказал, че Троя няма да падне, ако Троил (братът на Поликсена) доживее до […]