Как се пише: дванайсет, дванадесет или дванайсе?

Правилно е да се пише дванайсет или дванадесет. Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на дванайсет. Формата дванайсе е неправилна. В търга за енергийна ефективност на УАСГ ще вземат участие дванайсет/дванадесет фирми. Дванайсетте/Дванадесетте години в застраховането са най-хубавите в професионалния ми път.