Как се пише: двестата или двестате?

Правилно е да се пише двестата. Бройните числителни имена, които завършват на -а, се членуват с -та: два-та, хиляда-та, петима-та. Тези инфрачервени термометри струват ли си двестата лева, или да чакам цената им да падне? Само един от двестата кандидати е бил назначен на работа.