Как се пише: две трети или две-трети?

Правилно е да се пише разделно – две трети, тъй като не представлява сложна дума. Алпите покриват две трети от територията на Австрия. За да бъде свикано Велико народно събрание, решението трябва да бъде прието с мнозинство от две трети от общия брой на народните представители.