Как се пише: личността или личноста?

Правилно е да се пише личността (личност + определ. член та). Едно от основните конституционни права на личността е правото на свобода и неприкосновеност. Култът към личността е характерен за диктаторските режими.

Как се пише: грамотността или грамотноста?

Правилно е да се пише грамотността (грамотност + определ. член та). Традиционното разбиране за грамотността най-често се свързва с усвояването на четенето и писането на родния или на официалния език в държавата. На 8 септември се отбелязва Международният ден на грамотността.

Как се пише: искреността или искреноста?

Правилно е да се пише искреността (искреност + определ. член та). Начинът, по който гледаше, докато говореше, ме накара да се усъмня в искреността му. Какво доказателство да ти дам за искреността си?

Как се пише: сместа или сместта?

Правилно е да се пише сместа (смес + определ. член та). Загретият бульон се налива на тънка струйка, а сместа се бърка непрекъснато. Маслото, брашното, захарта и яйцето се разбъркват и от сместа се замесва тесто.

Как се пише: оста или остта?

Правилно е да се пише оста (ос + определ. член та). Оста на струга се управлява от софтуер. Изток е посоката, в която Земята се върти около оста си. Водещите информационни агенции следят напрежението по оста САЩ – Турция.

Как се пише: местността или местноста?

Правилно е да се пише местността (местност + определ. член та). Местността извън каменоломната беше хълмиста и приятна. Пещерата се намира в местността Османско дере, на 15 км от град Костенец.

Как се пише: областта или областа?

Правилно е да се пише областта (област + определ. член та). В Добрич е регистрирана необичайна за сезона и областта висока заболеваемост от морбили. Искам да натрупам знания в областта на счетоводството, които по-нататък ще бъдат полезни в семейния ни бизнес.

Как се пише: десетте или десете?

Правилно е да се пише десетте (десет + определ. член те). Познай коя е втората от десетте най-посещавани уеб страници в света! Съседът ми върна десетте лева, които му бях заел.

Как се пише: древността или древноста?

Правилно е да се пише древността (древност + определ. член та). Нашата столица е позната с няколко имена в древността: Сердонполис, Улпия Сердика, Триадица, Средец. Древността е източник на легенди и дава материал за произведения на литературата и изящните изкуства.

Как се пише: дейността или дейноста?

Правилно е да се пише дейността (дейност + определ. член та). Необходим е отделен закон, който да регламентира дейността на частните детективи. По пода се търкаляха останки от книжа и табелки – някога част от дейността тук. Сърцето му, временно преустановило дейността си, се върна към задълженията си.