Как се пише: двояк или двуяк?

Правилно е да се пише двояк, също и двояка, двояко, двояки. Тази антология има двояка цел – да даде най-обща представа за философската основа на капитализма като обществена система и да представи няколко христоматийни автори, създатели на теорията на либерализма. Той ни помаха приятелски и ни напусна, без да е извлякъл двоякия смисъл на моята […]