Как се пише: двустотен, двестотен или двестен?

Правилно е да се пише двустотен, двустотна, двустотно, двустотни или двестотен, двестотна, двестотно, двестотни. Това е числително редно име, образувано от двеста. Това е двустотната/двестотната модификация на Airbus A330. Народният театър „Иван Вазов“ посвещава двустотното/двестотното представление на спектакъла „Хъшове“ на без време отишлия си актьор Петър Попйорданов. Забележка: В първия източник е включена само думата двустотен, […]