Как се пише: двояк, двояка, двояко, двояки или двуяк, двуяка, двуяко, двуяки?

Правилно е да се пише двояк, двояка, двояко, двояки. Тази антология има двояка цел – да даде най-обща представа за философската основа на капитализма като обществена система и да представи няколко христоматийни автори, създатели на теорията на либерализма. Той ни помаха приятелски и ни напусна, без да е извлякъл двоякия смисъл на моята религиозна сентенция. […]