Как се пише: дивидент или девидент?

Правилно е да се пише дивидент, мн.ч. дивиденти. Думата е заета чрез руски (дивиденд) и немски (Dividend) от латински – dividendum ’това, което подлежи на разделение’. Привилегированите акции носят гарантиран дивидент на притежателите си. Облагането или необлагането на дивидентите е в зависимост от вида на съдружника или собственика, в чиято полза се разпределя печалбата.