Как се пише: девствен, детствен или дествен?

Правилно е да се пише девствен, също и девствена, девствено, девствени. Думата има корен дев- (срв. с девица, девойка). Специалисти от Токийския университет установиха, че в Япония расте броят на девствените жени и мъже във възрастовата група от 18 до 39 години. Благодарение на великолепната девствена гора, полската община Беловежа е известна туристическа атракция.