Как се пише: дезактивирам или деактивирам?

Правилно е да се пише дезактивирам. Думата е заета от френски – désactiver. Разполагате с 30-дневен гратисен период за работа с програмата, след който тя ще се дезактивира. Във всички учреждения, работещи с радиоактивни вещества в открит вид, трябва да има постоянен запас от дезактивиращи средства и миещи разтвори.