Как се пише: делинквент или деликвент?

Правописът на тази дума не е нормиран изрично. Съветваме ви да пишете делинквент, мн.ч. делинквенти. Думата е заета от латински – delinquens, -entis. За всяко виновно неправомерно деяние, с което е накърнено публично имущество, делинквентът (лицето, причинило увреждането) носи отговорност, независимо от това дали е страна в трудово правоотношение. Пострадалият има възможност да иска обезщетение […]