Как се пише: деребействам или дерибействам?

Правилно е да се пише деребействам. Думата е образувана от деребей, която е заета от турски – derebey. Институциите бездействат и нашият човек продължава да деребейства в региона. Шепа хора, облагодетелствали се от властта, деребействат сред отрудени, почтени, живеещи в нищета хора.