Как се пише: десетте или десете?

Правилно е да се пише десетте (десет + определ. член те). Познай коя е втората от десетте най-посещавани уеб страници в света! Съседът ми върна десетте лева, които му бях заел.