Как се пише: детски или децки?

Правилно е да се пише детски, също и детска, детско. Думата има корен дет- (срв. дете) и наставка -ски, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им. Първото класиране в детските градини ще стане известно днес. Накрая Мишо изтича в детската стая и се върна с няколко плюшени играчки.