Как се пише: детство, детсво или дество?

Правилно е да се пише детство. Думата има корен дет- (срв. дете) и наставка -ство, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им. Това тихо и спокойно място ми напомни за моето детство. Детството ми мина в един вътрешен двор на „Лайош Кошут“. Детство мое, реално и вълшебно, детство мое, така […]