Как се пише: дефинирам или дифинирам?

Правилно е да се пише дефинирам. Думата е заета чрез немски или френски от латински – defino. Трябва ясно да дефинираме понятието малко стопанство. За определяне на дължината на масив (броя елементи) се използва метод на класа length(), който дефинира масива.