Как се пише: диагностично-лечебен, диагностичнолечебен или диагностично лечебен?

Правилно е да се пише полуслято – диагностично-лечебен, също и диагностично-лечебна, диагностично-лечебно, диагностично-лечебни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си (диагностичен и лечебен). Отделението по педиатрия разполага с необходимата апаратура за осъществяване на диагностично-лечебната дейност. Всички диагностично-лечебни медицински дейности и ваксинации се извършват след задължително подписване на информирано […]