Как се пише: диплом или диплома?

Двете форми са дублетни, макар в първите два източника по-долу да не са означени като такива. Много по-широко се употребява диплома. Думата има гръцки произход – δίπλωμα. Как да започнете кариера, ако имате диплома/диплом, но нямате опит? Обучаващите се по тази програма получават диплома/диплом за завършено средно образование.