Как се пише: дисидентство или дисиденство?

Правилно е да се пише дисидентство. Думата е образувана от дисидент и наставката -ство. Георги Марков, Румяна Узунова, Радой Ралин, Желю Желев са сред знаковите имена на българското дисидентство. Комунистическа партия управлява Куба като авторитарна еднопартийна държава, където дисидентството и политическата опозиция са забранени и репресирани.