Как се съкращава декар?

Съкратено тази дума се изписва дка (без точка). Продавам 141 дка земеделска земя със засята лавандула. Върху 100 дка държавна площ в Разградско в момента се извършват залесителни мероприятия.