Как се пише: длъжността или длъжноста?

Правилно е да се пише длъжността (длъжност + определ. член та). Кандидатите за длъжността трябва да представят диплома за завършено висше образование. Във фирмата, в която работя, съкращават длъжността ми и се налага да ме освободят.