Кога се пише запетая пред докато?

Основните случаи, в които се пише запетая при докато, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с докато, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Животът е това, което се случва, докато си […]