Как се пише: доколкото или до колкото?

Правилно е да се пише слято – доколкото. Доколкото ми е известно, тази терапия не се финансира от Здравноосигурителната каса. Прощаваме само дотолкова, доколкото обичаме. (Ларошфуко)