Как се пише: докъде или докаде?

Правилно е да се пише докъде. Всъщност имаме ли реална представа докъде стигат човешките възможности? Ето докъде води политическото късогледство!

Как се пише: докъде или до къде?

Правилно е да се пише слято – докъде. Свободата, Санчо, докъде да я прострем? Отскоро се замислям докъде мога да стигна с ината си.