Как се пише: Долни чифлик или Долни Чифлик?

С главна буква се пише само първата дума – Долни чифлик, тъй като представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Думата чифлик е съществително нарицателно. Днешният град Долни чифлик е основан в края на XV век от Джемал бей. Проектът за дневен център […]