Как се пише: долуизброени, долу-изброени или долу изброени?

Правилно е да се пише слято – долуизброени.   Всички долуизброени цени за дизайн и предпечат са преференциални. Възможно е да забележите някои от долуизброените проблеми, специфични за Chrome под Linux. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство.   долупосочен, гореозначен, англоговорещ, […]