Как се пише: долуподписан, долу-подписан или долу подписан?

Правилно е да се пише слято – долуподписан, също и долуподписана, долуподписано, долуподписани.   Долуподписаният декларира, че предоставената информация е непроменена, пълна и актуална. Ние, всички долуподписани граждани, искаме да ни обясните защо и по чия идея започна цялото това строителство. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част пояснява втората – […]