Как се пише: домофонна, домофонно, домофонни или домофона, домофоно, домофони?

Правилно е да се пише с двойно н – домофонна, домофонно, домофонни, домофонният, домофонния. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (домофонен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Домофонните системи се състоят от три основни възела: […]