Как се пише: допълнителен или допалнителен?

Правилно е да се пише допълнителен също и допълнителна, допълнително, допълнителни. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме допЪлвам, допЪлня, следователно се пише допълнителен. Университетът обяви допълнителен прием за 232 незаети места в различни специалности. Допълнителното заплащане над договорената заплата […]