Как се пише: дораствам или дорасвам?

Правилно е да се пише с т – дораствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.   Варненската търговска камара първа в страната дораства до идеята за откриване на средно търговско училище. Зооспорите дорастват до размерите на майчината клетка и вече като млади индивиди могат да се делят. Съответният глагол от свършен вид дорасна (с наставка -н-) […]