Как се пише: дораснал или дорастнал?

Правилно е да се пише без т – дораснал, също и дораснала, дораснало, дораснали. Мислиш ли, че нашето общество вече е дораснало до демокрацията? Не оставяйте избора на децата си, ако не са дораснали за това.