Как се пише: дотук или дотука?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч според посочения по-долу източник. В езиковата практика и според данните от Българския национален корпус (8054:235 употреби) категорично се предпочита дотук. Стигнала съм дотук/дотука с къртовски труд и лишения. Каретата спря отново и кочияшът задумка по кабината, за да покаже, че са дотук/дотука […]

Как се пише: дотук или до тук?

Правилно е да се пише слято – дотук. Дойдоха дотук с конете и седнаха под разлистеното старо дърво. Дотук всичко върви като по вода. Обичам те дотук, до този мост, до тази гара, до този миг и звук, до розата на светофара. До ъгъла на тротоара. („Обичам те дотук“, Георги Константинов)