Как се пише: дотук или до тук?

Правилно е да се пише слято – дотук. Дойдоха дотук с конете и седнаха под разлистеното старо дърво. Дотук всичко върви като по вода. Обичам те дотук, до този мост, до тази гара, до този миг и звук, до розата на светофара. До ъгъла на тротоара. („Обичам те дотук“, Георги Константинов)